Lege og pasient. Illustrasjon: Klokevalg kampanjen