Aktuelt

Bedret kvaliteten på kirurgisk behandling i Nord-Norge

Kvalitetsprisen i spesialisthelsetjenesten ble i 2020 tildelt til Helse Nord. Prisen var på 50.000 kroner. Legeforeningen har snakket med Trond Dehli på vegne av prisvinnerne.
11. februar 2021

Kirurgien i Helse Nord er i stor grad desentralisert, med mange små sykehus langt fra hverandre, informerer Dehli. Helse Nord hadde et ønske om å bidra til spredning av kunnskap, og bidra til forbedring og å støtte lokalsykehusene i den jobben de gjør, men innenfor de rammene som eksisterer i dag. Det ble derfor opprettet et prosjekt der nesten alle kirurger som behandler tykktarmskreft i Helse Nord har deltatt. Målet deres var å øke kvaliteten på den kirurgiske behandlingen som utføres.

"Det har vært naturlig å fokusere på den operative behandlingen av tykktarmskreft, det er et av de viktigste inngrepene som utføres på en kirurgisk avdeling, både for pasientene og kirurgene", sier Dehli. Arbeidet har bestått i at kirurgene fra de ulike sykehusene har besøkt de andre sykehusene som utfører slik behandling, besøk inne på operasjonsstua ved utføring av tykktarmskirurgi og faglige diskusjoner. Med dette som basis utarbeidet kirurgene fra de sammen tiltak til forbedring. Dette bestod blant annet av en prosedyrebeskrivelse av kirurgisk behandling i tråd med nasjonale retningslinjer, økt fokus på radiologisk utredning med kartlegging av kar-anatomi preoperativt og tatovering av tykktarmsvulsten ved første koloskopi. I tillegg har de sett på våre egne korttids-resultater etter kirurgisk behandling ved alle deltagende sykehus.

Dehli forteller; "Det at vi har møtt hverandre og sett hverandres operasjoner, har bidratt til et godt miljø med åpenhet og diskusjon omkring faglige utfordringer, og det har gitt oss en trygg  plattform for faglig utvikling". Hensikten har ikke vært å utøve noen slags form for kontroll, men å bedre kvaliteten på kirurgisk behandling hos alle deltagende sykehus. Det økte fokuset på kirurgisk behandling av tykktarmskreft har også bidratt til større oppmerksomhet omkring egne resultater etter kirurgi ved alle sykehusene.

Det legges vekt på at Helse Nord har opplevd at det å møtes og i fellesskap utarbeide tiltak for forbedring, har vært en veldig lærerik prosess og gitt alle eierskap til tiltakene. Det har også vært en prosess som er initiert fra fagfolkene som jobber med dette til det daglige.

Nå jobber Dehli og hans kolleger med å gjøre ferdig studien som beskriver prosjektet og beskriver resultatene. I tillegg de kommet i gang en nettverksgruppe som skal fokusere på brokk-kirurgi, og som bruker samme nettverksmodell. Det kan også bli flere slike nettverksgrupper senere, med nye fokus.

Vi setter veldig stor pris på å få slik oppmerksomhet, sier Dehli. Prisen er først og fremst en stor inspirasjon til å fortsette arbeidet. Vi synes prisen er en støtte for at vi gjør noe riktig og viktig med dette arbeidet. 

Kvalitetsprisene er nå utlyst med søknadsfrist 1. mars 2021. Se utlysningen her.