Legeforeningens fagmedisinske foreninger har laget prioriteringsråd i forbindelse med koronavirus-epidemien

Som en forberedelse til å møte en krevende tid fremover, har flere fagmedisinske foreninger utarbeidet prioriteringsråd for sin spesialitet.

Målet er å kunne gi god og omsorgsfull helsehjelp til de som utvikler alvorlige forløp av Covid-19. Samtidig er det slik at pasienter med annen, livstruende sykdom fortsatt også skal ha helsehjelp.