Fastlegen på video

Du kan få legehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.
Faksimile kronikk VG
Faksimile kronikk

Kjartan Olafsson, fastlege og leder av Legeforeningens It utvalg og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin (Nfa), har skrevet en kronikk om fastlegers hverdag i forhold til faren for spredning av Covid-19 smitte, noe som tvinger frem nye arbeidsmetoder.

Les kronikken i VG her