Gå ikke glipp av viktig debatt om forskning i allmennmedisin! - 17. februar 2022

Legeforeningens forskningsutvalg inviterer til digitalt kveldsseminar 17. februar hvor temaet er allmennmedisinsk forskning.

Gode primærhelsetjenester forutsetter forskning i allmennpraksis, men de siste årene har det vært lite satsing på allmennmedisinsk forskning:

  • Den samlede årlige tildelingen til de fire allmennmedisinske forskningsenhetene har stått på stedet hvil siden 2015.
  • Allerede i år er det slutt på økonomisk støtte fra Forskningsrådet til den Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin.
  • Neste år, i 2023, avsluttes Forskningsrådets støtte til å bygge opp forskningsnettverket PraksisNett.

En reel satsing på allmennmedisinsk forskning er en avgjørende faktor for en fastlegetjeneste av høy kvalitet i hele landet og for hele befolkningen.

Legeforeningens forskningsutvalg arrangerer, 17. februar 2022 kl. 1600-1900, et kveldsseminar om forskning i allmennmedisin. På seminaret har vi invitert allmennleger og forskere til å gi et historisk overblikk, status for forskningen i dag og et innblikk i hvordan det er å være fastlege og forsker.

Kvelden rundes av med en paneldiskusjon om videre satsing på området, og her vil statssekretær Ole Henrik Bjørkholt fra Helse- og omsorgsdepartementet delta sammen med en representant fra de allmennmedisinske forskningsenhetene, fra PraksisNett og KS.

Alle med interesse for allmennmedisinsk forskning er hjertelig velkomne til å delta. Arrangementet er heldigitalt. Påmelding på Facebook eller Legeforeningen.no!