Fremtidens digitale verktøy i helsetjenesten?

Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat har skrevet en artikkel om Akson som er publisert i Overlegen 4.

Akson er videreføringen av stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» som ble vedtatt for åtte år siden. I stortingsmeldingen ønsket man å arbeide for en felles løsning for hele ­helse- og omsorgstjenesten, noe som senere er snevret inn til kun å dreie seg om kommunal journalløsning. Gjennomføringen er planlagt at skal skje i to programmer: felles journalløsning i kommunene (Akson journal) og helhetlig samhandling (Akson samhandling).

Les artikkelen her.