Kloke valg publikumskampanje

Gjør kloke valg gjennomfører i høst en kampanje rettet mot befolkningen. Kampanjen er et samarbeid mellom Legeforeningen og flere andre profesjonsforeninger i tillegg til Norsk Pasientforening. Målet er å spre informasjon om konsekvensene av overdiagnostikk, overutredning og overbehandling (medisinsk overaktivitet).

Kampanjen Mer er ikke alltid bedre lanseres 11. november 2021 og vil pågå i fire uker.

Vi håper at alle våre medlemmer støtter opp om kampanjen, og bidrar til å spre kunnskap til pasienter og pårørende om konsekvensene av medisinsk overaktivitet. Kampanjen vil være synlig i media, tidsskrifter, podcaster og sosiale medier i løpet av perioden.  Det kommer mer informasjon og materiell knyttet til kampanjen utover høsten. Følg med!

Kampanjen Mer er ikke alltid bedre lanseres på en Konferanse om medisinsk overaktivitet. Denne konferansen har flere interessante tema knyttet til overdiagnostikk og overbehandling, og med på kjøpet får du overvære avspark for kampanjen. Meld deg på her: Konferanse om medisinsk overaktivitet