Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (KOBLE)

Kunnskapsbasert oppslagsverktøy om barns legemidler (KOBLE) ble offisielt lansert 8. november 2021. KOBLE inneholder evidensbasert informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn, tilpasset norske forhold.

Kunnskapsbasert oppslagsverk om barns legemidler (KOBLE) finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet over statsbudsjettet. Norsk legemiddelhåndbok som er gitt det redaksjonelle ansvaret, har samarbeidet tett med Norsk barnelegeforening, Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn og Legemiddelverket i arbeidet med å etablere KOBLE. Oppslagsverket er blitt til gjennom samarbeid med nederlandske Kinderformularium. I tillegg til å være et sentralt oppslagsverk for norske barneleger, bidrar KOBLE med nyttig informasjon til allmennleger og andre legespesialiteter som behandler barn, samt også farmasøyter og sykepleiere som utleverer og gir legemidler til barn. Oppslagsverket er gratis og åpent for alle. For mer informasjon om KOBLE, se nyhetsoppslag på Legemiddelverkets nettside samt Dagens Medisin.