Kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten

Bivirkningssøket mottar Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten 2021.
Prisvinner Alexander Wahl sammen med President Anne-Karin Rime
Foto: Thomas B. Eckhoff

Det var med stor glede at Alexander Wahl mottok prisen under årets landsstyremøte.

Bivirkningssøket er et verktøy som er tilgjengelig på Felleskatalogens side, og er en søkemotor hvor det er mulig å søke opp legemiddelbivirkninger.

–  Jeg er både stolt og takknemlig, men også ydmyk for at Bivirkningssøket aldri hadde sett dagens lys uten støtte og hjelp fra redaksjonen i Helsebiblioteket og ikke minst Bente By Jansen med hennes ukuelige innsats sammen med Felleskatalogens redaksjon. Det har vært en stor glede og samarbeide med dem, sier Wahl.

Interessen startet tidlig

–  Som fastlege har jeg ofte kjent på det store ansvaret vi forvalter når det gjelder presis forskrivning av legemidler. Vi arbeider under stort tidspress, og må noen ganger overbevise pasientene våre om en bestemt legemiddelbehandling. Da er det skuffende både for pasienten og legen, om det oppstår en bivirkning.

Videre forteller Wahl at det var svært tidkrevende å gå gjennom legemiddellister for å sjekke bivirkningsomtalene en for en.

– Når dette nå blir lettere med Bivirkningssøket, håper jeg at vi blir flinkere til å håndtere både pasientens tilbakemeldinger om bivirkninger og riktigere bruk av legemidler.

Prosjektet ble initiert av Alexander Wahl etter hans egen idé, men det har vært flere som har samarbeidet og bidratt betydelig for å få dette i havn. Både Helsebiblioteket, Felleskatalogen og finansiering fra SkatteFunn har vært avgjørende.

Et enormt arbeid

Wahl forteller Legeforeningen at når ideen først var formulert, tok det to år før de fant frem til Felleskatalogen som samarbeidspartner. Deretter startet utformingen av prosjektbeskrivelse. Når dette var avklart startet en stor lingvistisk ryddejobb hvor norske bivirkningstermer skulle kobles opp mot MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities). Deretter måtte Felleskatalogtekstene skrives om med henhold til bivirkninger. Her stilte redaksjonen i Helsebiblioteket opp som konsulenter og bidro med sortering av bivirkningstermer.  

I dette arbeidet opprettet Felleskatalogen over 110 000 lenker mellom bivirkningstermene og Felleskatalogen. Felleskatalogen har brukt rundt 20 000 timer på prosjektet. Til slutt skulle selve dataverktøyet utvikles, designes og valideres.

– I alt har vi jobbet med dette mer enn fem år. Som du skjønner tok Felleskatalogen på seg den store ryddejobben, mens vi har i første rekke vært konsulenter underveis i prosessen.

Å motta prisen betyr mye, forteller Wahl avslutningsvis.

 –   Kvalitetsprisen er en anerkjennelse til alle for alt arbeidet som er lagt ned i Bivirkningssøket. Det gir også god PR for selve verktøyet, slik at pasienter raskt kan få nytte av det.