Aktuelt

Nominer kandidat til Marie Spångberg-prisen 2020

Du kan søke på vegne av deg selv, eller foreslå andre kvinnelige leger, som fortjener å motta Marie Spångberg-prisen for 2020.
15. januar 2020
Lege ser i mikroskop

Formålet med Marie Spångberg-prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats, og tildeles for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkelen. Artikkelen skal være publisert i 2019 i et norsk eller internasjonalt tidsskrift. Den som får prisen skal enten være eneforfatter eller førsteforfatter.

Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes elektronisk til legeforeningen@legeforeningen.no innen 1. mars 2020. Søknaden merkes Marie Spångberg-prisen.

Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.