Aktuelt

Konferanse om medisinsk overaktivitet 6. februar 2020

6. februar 2020 arrangerer Helsedirektoratet, Legeforeningen og Folkehelseinstituttet en konferanse om medisinsk overaktivitet.
4. november 2019

Overaktivitet og overdiagnostikk har vært mye omtalt i mediene den siste tiden, bl.a. i forbindelse med Gjør-kloke-valg kampanjen. Konferansen om medisinsk overaktivitet foregår i Helsedirektoratets lokaler på Storo i Oslo.

På konferansen vil bl.a. Trisha Greenhalgh fra University of Oxford, holde et innlegg om Too much medicine – unsustainable but unavoidable?, og Adam Elshaug fra Australia holde et innlegg om Low value care – evidence, challenges and consequenses. Til konferansen er det invitert beslutningstakere på høyt nivå innen helsepolitikk, helseadministrasjon, klinikk, pasient/brukerorganisasjoner og akademia.

Det er åpent for påmelding for alle leger. Konferansen er søkt godkjent med 7 valgfrie poeng til videreutdanningen i alle spesialiteter.

Initiativet til konferansen kommer fra Norsk forening for allmennmedisins faggruppe om medisinsk overdiagnostikk.

Konferansen vil bli streamet på YouTube. Noen innledere er internasjonale og vil snakke engelsk, men ellers er konferansespråket norsk.

Påmeldingsfristen er 10. desember. Kursavgift er satt til kr 1300.