Aktuelt

Mottok studie- og reisestipend for forskning innen kardiell sarkoidose

Stipendet tildeles Alessandro De Bortoli ved karidiologisk avdeling, Rikshospitalet.
9. juni 2021
Alessandro De Bartoli med sitt diplom for sitt stipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. Foto: Privat
Alessandro De Bartoli med sitt diplom for sitt stipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. Foto: Privat

Under årets landsstyremøte ble det tildelt to studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. Stipendet tildeles yngre indremedisinere som har et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon. Stipendet var på 130.000 kroner. Ett slikt stipend ble tildelt Alessandro Müller De Bortoli.

De Bortoli har siden 2019 jobbet ved kardiologisk avdeling, Universitet i Oslo, Rikshospitalet. De Bortoli er for tiden ansatt i en klinisk stilling med mål om å fullføre spesialisering i hjertesykdommer. Videre er han aktiv innen forskning om kardiell sarkoidose med prosjektet "The Norwegian Cardiac Sarcoidosis Project", som er et samarbeid mellom kardiologisk avdeling og seksjon for klinisk immunologi ved UiO, Rikshospitalet.

De Bortoli forteller at han alltid har vært interessert i arytmier (hjerterytmeforstyrrelser), noe som har også vært emne til hans doktorgrad fra Universitet i Bergen om kateterablasjon for arterieflimmer. Muligheten for å forske på kardial sarkoidose kom tilfeldigvis etter oppfordring fra hans veileder dr. Arne Kristian Andreassen ved Kardiologisk avdeling Rikshospitalet.

- Denne sykdommen betraktes som sjelden, men den er trolig betydelig underdiagnostisert grunnet lite kunnskap, lite fokus fra klinikker og vanskeligheter med å stille diagnosen, informerer De Bortoli.

Under sitt virke ved Rikshospitalet har De Bortoli samlet et relativ stort materiale av pasienter som har fått denne diagnosen i perioden 2017-2020. Han holder nå på å gå gjennom dette materialet med formål å beskrive populasjon, symptomer, utredning og behandling rettet mot sykdommen.

- Kardial sarkoidose er på en måte en mystisk sykdom som ofte debuterer med rytmeforstyrrelser, også alvorlige og hvor det er mye igjen å oppdage, sier De Bortoli.  

Ett år i Canada

De Bortoli er invitert til Universitetet i Ottawa, Canada, for ett års clinical/research fellowship. Universitetet i Ottawa er ledende innen kardiell sarkoidose. Ottawa Heart Institute er et referansesenter for kardial sarkoidose i Ontario-provinsen og de utreder og behandler i overkant av 100 pasienter hvert år. Forskningsdelen gir mulighet til å bruke det store pasientmaterialet ved Ottawa Heart Institute, samt delta aktivt i en randomisert studie ledet av Professor David H. Birnie med mål om å sammenligne to forskjellige behandlingsstrategier.

Den kliniske biten gir mulighet til å få spisskompetanse i de kliniske utfordringer tilknyttet sykdommen.

- Dette er en kompetanse som jeg forpliktes til å bringe tilbake for å bedre tilbudet til norske sarkoidose-pasienter, sier De Bortoli.

Det var en lettet mann Legeforeningen snakket med etter prisutdelingen.

- Endelig fikk jeg bekreftelse på at utenlandsoppholdet kan bli noe av, noe som er veldig gledelig. Jeg er også stolt av at mitt forskningsprosjekt er anerkjent av en bedømmelseskomité. Dette er en milepæl i min karriere og blir en fantastisk opplevelse for meg og min familie. Takk til Legeforeningen og Caroline Musæus Aarsvolds fond for støtten, avslutter De Bortoli.