Aktuelt

Pådriver for å redusere forskrivning av A og B-preparater

Kommuneoverlegen Cato Innerdal ble nominert av fastlegene i Molde til å motta Kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten, og ble tildelt prisen i 2020. Prisen er på 50.000 kr.
11. februar 2021

- Dette er en positiv boost til det arbeidet som fastlegene og jeg har gjort sammen, sier Innerdal når Legeforeningen snakker med ham.

- Det kan vi alle trenge når det meste av dagene handler om smittevern. Det er også en påminnelse om at det vi har fått til er viktig å følge opp, og at kvalitetsarbeid i fastlegetjenesten er viktig.

Innerdal har alltid hatt en forkjærlighet for kvalitetsarbeid, og har jobbet med problematikken i 12 år. Da han startet å jobbe i Molde, begynte han med å ha medarbeidersamtaler med hver enkelt fastlege en gang i året. Under disse samtalene høsten 2017 var det et ønske fra fastlegene å fokusere forskrivning av vanedannende legemidler. Dette fulgte de opp i møte i allmennlegeutvalget (ALU) i desember 2017, og fra 2018 «sjøsatte» de prosjektet som hadde som mål å redusere risikoen for at personer ble avhengig av vanedannende legemidler eller å bidra til at personer som hadde problematisk legemiddelbruk kunne komme ut av det.

Sammen med fastlegene utformet Innerdal brevmaler, journalnotatmaler og diverse hjelpemidler til å forenkle kvalitetsarbeidet. Det vil si bidra til å gjøre det så «lavterskel» som mulig for ellers svært travle fastleger. I tillegg innhentet de forskrivningsdata for hver enkelt fastlege, slik at alle fikk sin «status» ved oppstart. Tilsvarende data hentet de også inn etter 1 år for å se hvordan utviklingen hadde vært. Resultatet ble lagt frem etter 6, 12 og 24 måneder, og viser en klar og vedvarende nedgang av forskrivning av vanedannende medikamenter blant fastlegene i Molde.

Ved spørsmål om hva andre kommuneoverleger kan lære av dette prosjektet, så svarer Innerdal at han tror det er å være i nær dialog med fastlegetjenesten og høre på hvilke utfordringer de kjenner på. Når kommunen eller kommuneoverlegen bidrar til å samkjøre kvalitetsarbeid får man med fastlegene. Dette har sådd gode erfaringer fordi etter prosjektet har fastlegene også kjørt andre prosjekter sammen. Dette har blant annet vært legemiddelgjennomgang, øke vaksineandelen av influensa- og pneumokokkvaksinering, samt kampanjen "Gjør kloke valg».

- Det som er avgjørende er at kommunen tar føringen og legger til rette for at slikt kvalitetsarbeid kan skje i fastlegetjenesten. Uavhengig av om fastlegene er private næringsdrivende eller ikke, sier Innerdal.

Nå preges jobben hans av koronapandemien, men kontinuerlig kvalitetsarbeid i tjenesten fortsetter.

Utlysningsteksten for Kvalitetsprisene 2021 finner du her. Søknadsfristen er 1. mars 2021.