Søk stipend fra Pasteurlegatet

Unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 1. desember.
Louis Pasteur

Hva er Pasteurlegatet og hvem kan søke?

Pasteurlegatet deles ut årlig til norske vitenskapsmenn og -kvinner som vil studere et emne innen smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse, med budsjett, på inntil 3 sider. CV vedlegges.

I vurderingen legges det vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Utgifter til drift og utstyr prioriteres. Stipendet overstiger normalt sett ikke kr. 15.000,-.

Søknad sendes elektronisk til Pasteurlegatets sekretær Mari Støen, Oslo universitetssykehus mari.stoen@medisin.uio.no innen 1. desember.

Stipendet utdeles 27. desember 2023.