Pris for forebyggende medisin

Kristian Bandlien Kraft vant Legeforeningens pris for forebyggende medisin
Prisen ble tildelt under årets landsstyremøte for en Tidsskriftet-artikkel om vaksinasjonsdekning mot Covid-19 etter innvandrerbakgrunn.
Prisvinner Kristian Bandlien Kraft sammen med president Anne-Karin Rime
Foto: Thomas B. Eckhoff

Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin ved årlig å belønne den mest verdifulle artikkelen om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening. Kristian Brandlien Kraft mottok prisen som førsteforfatter av artikkelen "Vaksinasjonsdekning mot covid-19 etter innvandrerbakgrunn".

– Det var både overraskende og hyggelig å vinne prisen, sier Bandlien Kraft.

 – Det var ikke noe vi hadde sett for oss, men det er jo veldig inspirerende at arbeidet har blitt lagt merke til.

Stor variasjon

Arbeidet springer ut av migrasjonshelsemiljøet på FHI. I studien brukte Bandlien Kraft og hans medforfattere registerdata for å undersøke vaksinasjonsdekning mot Covid-19 etter innvandrerbakgrunn.

– Vi fant en stor variasjon mellom ulike landbakgrunnsgrupper, også etter at vi justerte for sosioøkonomiske faktorer, sier Bandlien Kraft.

Vaksinasjonsdekning varierte fra rundt 45 prosent for personer fra Latvia, Bulgaria, Polen, Romania og Litauen, til 92 prosent for personer fra Vietnam, Thailand og Sri Lanka.

– Registerdataene er samlet inn gjennom beredskapsregisteret for covid-19 (Beredt-C19), holder høy kvalitet og inkluderer oppdatert informasjon for hele den norske befolkningen. Det var derfor mulig å fremskaffe denne kunnskapen når dette var særlig aktuelt for håndteringen av pandemien. I tillegg tror jeg gruppen har hatt veldig nytte av å være et tverrfaglig team med bred kompetanse, hvor både samfunnsvitere og leger har vært viktige for resultatet, sier Bandlien Kraft.

Han poengterer:
–  Vi mener denne artikkelen viser hvor viktig det er å ha fokus og kompetanse på slike spørsmål for å kunne legge til rette for gode og likeverdige helsetjenester for alle.

Viktig for forebyggende arbeid

Studien er et viktig bidrag innen migrasjonshelse, noe Legeforeningens president Anne-Karin Rime vektla da prisvinneren skulle ønskes velkommen til scenen:

– Kunnskap om sosial ulikhet i helse og helseatferd er viktig for å kunne drive målrettet forebyggende arbeid. Covid-19-pandemien har rammet enkelte innvandrergrupper spesielt hardt, og det har vært mye oppmerksomhet om hvordan informasjon om pandemien og vaksinering formidles, understreket Rime.

Hun la til:  
– Denne artikkelen er et bidrag til dette.

Sammen med Kristian Bandlien Kraft, var også artikkelforfatterne Anna Aasen Godøy, Kristin Hestmann Vinjerui, Prabhjot Kour, Marte Karoline Råberg Kjøllesdal og Thor Indseth.

Artikkelforfatterne jobber nå med ulike områder, men noen av dem jobber med en lignende studie. Studien undersøker betydningen av sosioøkonomiske faktorer for vaksinering mot covid-19.