Spesialistutdanningskonferansen for leger 2023

Spesialistutdanningskonferansen 2023 fant sted på Stiklestad 25. og 26. september. Det var en fin setting med historiske omgivelser og rundt 180 deltakere fra hele landet.
Nestleder i fagstyret Gry Dahle. Foto: Legeforeningen
Nestleder i fagstyret Gry Dahle. Foto: Legeforeningen

Jeg deltok på vegne av fagstyret, sammen med leder av Yngre legers forening (Ylf) Ingeborg Henriksen og representanter for sekretariatets utdanningsseksjoner.  Flere representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet deltok, i tillegg til leger i spesialisering (LIS) og utdanningsansvarlige/ -koordinerende overleger.

Temaet for årets konferanse var vurdering for læring og vekst – en helhetlig tilnærming til utvikling av legerollen.

Hovedtemaene var kvalitet i spesialistutdanningen, hva betyr det og kan man måle dette?  
Begrepet kompetansevurdering ble introdusert av tre avdelingsledere fra henholdsvis Haukeland universitetssykehus, UNN og St. Olavs hospital. De presenterte erfaringer og tips knyttet til spørsmålene som også vi kan stille oss:

 

  • Har vi kompetansevurdering på vår avdeling og hva er intensjon og realiteten?
  • Hvorfor ha kompetansevurdering, og hvordan gjøre inkompetansevurdering og hvem skal gjennomføre vurderingen?

Trygghet og opplevelse av mestring i spesialistutdanningen var også tema, hvor vinklingen var om trygghet og mestring vil gi bedre kompetanse og føre til at det vil være lettere å mestre legelivet som LIS.

Det var mange gode innlegg og diskusjoner, nyttig for både LIS og utdanningsansvarlig overlege (UAO) og ledere. Det ble også drøftet hvordan leder og UAO skulle være integrert. 
Stemningen var god og viljen til stede, men noen UAO var likevel bekymret over hvordan de skulle gå videre med oppgaven. Mange UAO savner et felles forum for å diskutere ulike utfordringer.  
 

QR-kode til digitaliseringsverktøyet LIStig
Bruk QR-koden for å besøke LIStig.

Et digitaliseringsverktøy, LIStig, ble introdusert, et digitalt støtteverktøy for de som er involvert i spesialistutdanning av leger i klinikken. Dette så nyttig og lovende ut.

Neste års konferanse arrangeres i Tromsø.