Aktuelt

Spørreundersøkelse fra Europakommisjonen om Covid-19

Europakommisjonen ønsker å invitere alle helsearbeidere som har vært involvert i å behandle covid-19 pasienter til å delta i en spørreundersøkelse.
17. juni 2020
Spørsmål

Spørreundersøkelsen tar sikte på å finne forbedringspunkter for framtidig pandemiberedskap, og CPME (Den europeiske legeforeningen) ønsker at spørreundersøkelsen gjøres tilgjengelig for CPMEs medlemmer.

Delta i spørreundersøkelsen på denne lenken: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SecondWaveCOVID-19

CPME ber om at du legger inn en lenke til CPME-medlemmenes nasjonale rapporter når det er mulig: https://www.cpme.eu/covid-19-section/national-updates/