Tillman von Soest vant pris for forebyggende medisin 2020

Legeforeningens pris for forebyggende medisin går til studie om hvordan 12.000 Oslo-ungdommer har opplevd pandemien
Bilde av prisvinner Tilmann von Soest som vant Pris for forebyggende medisin 2020. Foto: Privat
Bilde av prisvinner Tilmann von Soest som vant Pris for forebyggende medisin 2020. Foto: Privat

Legeforeningens pris for forebyggende medisin tildeles ved enten å belønne den mest verdifulle artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening i perioden forut for landsstyremøtet, eller ved å oppstille prisoppgaver, yte bidrag til vitenskapelig arbeid om forebyggende medisin og til utgivelse av publikasjoner om forebyggende medisinske temaer. Prisen er på kroner 30.000.

Prisen for 2020 gikk til Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen og Mira A. Sletten. Artikkelforfatterne får prisen for artiklene; "Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien" og "Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien".

Tildelingen var en overraskende og veldig gledelig for prisvinnerne.

- Dette har vært et skikkelig løft for både meg og medforfatterne, og gir en bekreftelse på at vårt arbeid er nyttig. Jeg synes det er spesielt stas at Legeforeningen har tildelt prisen til en psykolog og tre sosiologer, og det er hyggelig å se at vi kan bidra til viktig kunnskap ikke bare i våre fagfelt, men også til medisin, sier førsteforfatter Tillman von Soest.

I de to artiklene undersøkte forfatterne ungdoms livssituasjon i begynnelsen av pandemien, da landet gikk i «lockdown» og skolene var stengte og restriksjoner og smittevernstiltak var på sitt strengeste. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune fikk forfatterne i løpet av kort tid etter begynnelsen av pandemien gjennomført en nettbasert spørreskjemaundersøkelse blant over 12 000 Oslo-ungdommer, hvor de undersøkte blant annet hvordan pandemien påvirket familielivet, forhold til venner og hvordan den digitale hjemmeskolen fungerte. Forfatterne undersøkte også om ungdommene fulgte smittevernregler og generell livskvalitet under pandemien.

Von Soest informerer om at studien i seg selv har vært en skikkelig dugnadsinnsats, og at hele forskningsprosessen var intens. Forskerne gjennomførte en datainnsamling på rekordtid og også skrive- og publiseringsprosessen var mye mer intens enn den vanligvis er.

- Det var en periode med jobbing, og jeg må spesielt nevne Anders Bakken, som hadde hovedansvaret for datainnsamlingen. Selv om det var en hektisk og krevende periode, så var det også veldig givende og jobbe tett sammen i en slik dugnad. Jeg må også berømme Tidsskriftet for at de med et helt ekstraordinært tempo jobbet med våre innsendte manuskripter, slik at de kunne ble publisert noen uker at vi hadde sendt dem inn.

Til daglig jobber von Soest ved Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo, der han forsker på ungdomstiden, ungdoms psykisk helse og ungdoms psykososiale utvikling. Da covid-19 pandemien kom til Norge, var det selvsagt av stor interesse å få kunnskap om hvordan ungdom ville takle de dramatiske forandringene som pandemien førte med seg. Von Soest jobber fortsatt med prosjekter hvor de ser på pandemiens konsekvenser for ungdom, ved å blant annet bruke data fra Ungdata-undersøkelsene, med svar fra flere hundre tusen ungdom før og under pandemien.

- Prisen er først og fremst en stor oppmuntring til å fortsette med forskning på unge menneskers livssituasjon. Det betyr veldig mye når vårt arbeid blir anerkjent på en slik måte, og jeg synes det er flott at Legeforeningen har en pris som vektlegger forebygging, sier von Soest avslutningsvis.