Aktuelt

Webinar 21. juni: Ett år inn i koronapandemien

Hvordan har de forskjellige regionale helseforetakene opprettholdt et forsvarlig helsetilbud på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, omorganisering og beredskap?
17. juni 2021

På bakgrunn av rapporten «Ett år inn i koronapandemien – ivaretakelse av spesialisthelsetjenestens sørge-for-ansvar» gis en innføring i det vi anser som de viktigste funnene.

Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom de fire regionale helseforetakene. Områder som blir presentert er:

  • Psykisk helsevern og rusbehandling
  • Bruk av utvalgte somatisk helsetjenester
  • Tjenester med usikker helsegevinst
  • Omfang og håndtering av redusert kapasitet
  • Covid-19-belastning og bemanning

Administrerende direktør Helse Nord RHF, Cecilie Daae vil kommentere planverk for beredskap og bemanningsutfordringer.

Konstituert administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, vil ta for seg spesialisthelsetjenestens etterlevelse av sørge-for-ansvaret.

Mer info om program og deltakelse finner du her: https://helse-nord.no/arrangementer/webinar-ett-ar-inn-i-koronapandemien-erfaringer-fra-spesialisthelsetjenesten