E-helse

Akson

Prosjektet Akson journal handler om anskaffelse av felles kommunal journalløsning. Her er Legeforeningens innspill i arbeidet med Akson/ én innbygger – én journal.
20. august 2020