Fag
TEMA

E-helse

Velfungerende IT-systemer er en forutsetning for en god og effektiv helsetjeneste. Investeringer i bedre systemer vil komme hele helsetjenesten til gode.
Mikroprosessor - Illustrasjonsbilde

Aktuelle saker