Dødsårsaksanalyse av 1000 dødsfall ved St. Olavs Hospital

Studie viser at det er færre unngåelige dødsfall enn tidligere antatt

I US Institute of Medicine sin rapport “To err is human» fra 1999 konkluderte man med at mellom 44 000 og 98 000 dødsfall i USA var forårsaket av feil i medisinske behandling og/ eller pleie. Senere studier har vist svært sprikende resultater, og det er ingen konsensus om hva som er den egentlige forekomsten.  
 
Det var svært mangelfulle tall hva gjelder hvor mange dødsfall i sykehus som kan forebygges. Norske tall sprikte svært, og det hevdes at mellom 3-40% av alle dødsfall kan forebygges, avhengig av hvilken beregningsmetode som brukes. Å få bedre kunnskap om dette var viktig for helsevesenet, pasienter og beslutningstakere.  

Dette prosjektet fikk midler fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for å undersøke dødsfallene via analysemetoden «Retrospective Case Record Review» (RCRR), som er regnet som en følsom og god metode, og er brukt i flere studier. I studien gikk prosjektet gjennom 1000 fortløpende dødsfall ved St. Olavs Hospital i perioden 01.01.14-01.03.15. Opplæring i metoden ble gitt og journalgjennomgangen ble utført av et team sammensatt av nylig pensjonerte erfarne klinikere. 

Forskningsartikkelen kan leses i sin helhet i British Medical Journal.