Ferdige prosjekter

Tryggere legemiddelbruk med legemiddelgjennomgang

08. juni 2022
Med støtte fra Fond for Kvalitet og Pasientsikkerhet har Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) utviklet Kvalitetspakke i Legemiddelgjennomgang. Prosjektet har bidratt til at fastleger ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet i legemiddelbehandlingen

Nasjonalt register for elektrokonvulsiv behandling

08. juni 2022
Et klinisk initiativ for å utvikle et medisinsk kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT) er satt i gang. Prosjektet ble ledet av Eivind Aakhus ved Sykehuset Innlandet.

SKIL ePortal er ferdig utviklet

08. juni 2022
SKIL ePortal danner selve grunnrammen i SKILs infrastruktur. SKIL ePortal er utviklet som et styringsverktøy både for SKIL, veiledere/gruppeledere, legekontor, kommuner og deltakere.

Gjør kloke valg på legekontor

08. juni 2022
Det faglige innholdet for kvalitetspakken i gjør kloke valg følger anbefalingene i den verdensomspennende kampanjen «Choosing Wisely». Det faglige innholdet har tatt utgangspunkt i anbefalingene fra Norsk Forening for allmennmedisin, norsk forening for medisinsk biokjemi og norsk radiologisk forening.

Revisjon av veileder i gynekologi

08. juni 2022
Prosjektets formål var å oppdatere eksisterende veileder i gynekologi fra 2015. Kapitlene er oppdatert veiledning og anbefalinger innen gynekologiske temaer.

SKIL har utviklet kvalitetspakke i Antibiotikaforskrivning!

08. juni 2022
Formålet med prosjektet "Bedre Oversikt over Antibiotika" var å bidra til at fastleger jobber aktivt med kvaliteten på antibiotikaforskrivning i egen praksis.

Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne

14. mars 2022
Ved litteraturgjennomgang har arbeidsgruppen fra Norsk forening for lungemedisin utformet en praktisk, nyttig klinisk veileder for definisjon, utredning og behandling av alvorlig astma hos voksne

Resultater etter kampanjen «Boksen går!» - Laparoskopitrening for LIS

11. mars 2022
Kampanjen har vært i regi av FUGO, Forening for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk. Formålet med kampanjen var å implementere og inspirere til strukturert kontinuerlig laparoskopitrening for LIS ved enhver gynekologisk avdeling i Norge.

Verktøy for å predikere utkomme etter kirurgi for lumbal prolaps

11. mars 2022
Tore Solberg har ledet prosjektet "Developing a practical tool for utilizing and communicating information from a clinical registry to patients and surgeons, aimed at improving quality and shared decision making in spine surgery"

Side 1 av 3