Ferdige prosjekter

Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne

14. mars 2022
Ved litteraturgjennomgang har arbeidsgruppen fra Norsk forening for lungemedisin utformet en praktisk, nyttig klinisk veileder for definisjon, utredning og behandling av alvorlig astma hos voksne

Resultater etter kampanjen «Boksen går!» - Laparoskopitrening for LIS

11. mars 2022
Kampanjen har vært i regi av FUGO, Forening for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk. Formålet med kampanjen var å implementere og inspirere til strukturert kontinuerlig laparoskopitrening for LIS ved enhver gynekologisk avdeling i Norge.

Verktøy for å predikere utkomme etter kirurgi for lumbal prolaps

11. mars 2022
Tore Solberg har ledet prosjektet "Developing a practical tool for utilizing and communicating information from a clinical registry to patients and surgeons, aimed at improving quality and shared decision making in spine surgery"

Klassifikasjonssystem for keisersnitt på norske fødeavdelinger er utviklet

11. mars 2022
Jørg Kessler har ledet et prosjekt som så på bruk av keisersnitt. Riktig bruk av keisersnitt er viktig for ikke å utsette fødende kvinner og deres nyfødte barn for unødig morbiditet og mortalitet

SKILs kurs om Gode Pasientforløp for Sårbare grupper er ferdig

11. mars 2022
Prosjektets formål var å bidra til at fastleger deltar mer aktivt i kvalitetssikrede pasientforløp rundt sårbare pasienter i samarbeid med resten av helsetjenesten

Kurdefinisjoner for maligne blodsykdommer er publisert

10. mars 2022
Tor Henrik Anderson Tvedt har på vegne av Norsk selskap for hematologi utført er prosjekt med mål om å kvalitetssikre og ensartete kurdefinisjoner for cytostatika

Dødsårsaksanalyse av 1000 dødsfall ved St. Olavs Hospital

27. mai 2021
Studie viser at det er færre unngåelige dødsfall enn tidligere antatt

Oppgaveglidning og pasientsikkerhet

27. mai 2021
Prosjektet har gjennomført en kvalitativ studie med data fra et retrospektivt tilgjengelighetsutvalg av fortløpende, allerede publiserte kommentarer om emnet i en lukket Facebook-gruppe for allmennleger i Norge.

Digital veileder i BUP

27. mai 2021
Ny digital veileder i barne- og ungdomspsykiatri skaper bevissthet rundt rollen til leger i spesialiteten.

Side 1 av 2