Ferdige prosjekter

08. juni 2022

Tryggere legemiddelbruk med legemiddelgjennomgang

Med støtte fra Fond for Kvalitet og Pasientsikkerhet har Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) utviklet Kvalitetspakke i Legemiddelgjennomgang. Prosjektet har bidratt til at fastleger ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet i legemiddelbehandlingen
08. juni 2022

Nasjonalt register for elektrokonvulsiv behandling

Et klinisk initiativ for å utvikle et medisinsk kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT) er satt i gang. Prosjektet ble ledet av Eivind Aakhus ved Sykehuset Innlandet.
08. juni 2022

SKIL ePortal er ferdig utviklet

SKIL ePortal danner selve grunnrammen i SKILs infrastruktur. SKIL ePortal er utviklet som et styringsverktøy både for SKIL, veiledere/gruppeledere, legekontor, kommuner og deltakere.
08. juni 2022

Gjør kloke valg på legekontor

Det faglige innholdet for kvalitetspakken i gjør kloke valg følger anbefalingene i den verdensomspennende kampanjen «Choosing Wisely». Det faglige innholdet har tatt utgangspunkt i anbefalingene fra Norsk Forening for allmennmedisin, norsk forening for medisinsk biokjemi og norsk radiologisk forening.
08. juni 2022

Revisjon av veileder i gynekologi

Prosjektets formål var å oppdatere eksisterende veileder i gynekologi fra 2015. Kapitlene er oppdatert veiledning og anbefalinger innen gynekologiske temaer.
08. juni 2022

SKIL har utviklet kvalitetspakke i Antibiotikaforskrivning!

Formålet med prosjektet "Bedre Oversikt over Antibiotika" var å bidra til at fastleger jobber aktivt med kvaliteten på antibiotikaforskrivning i egen praksis.
14. mars 2022

Praktisk veileder for alvorlig astma hos voksne

Ved litteraturgjennomgang har arbeidsgruppen fra Norsk forening for lungemedisin utformet en praktisk, nyttig klinisk veileder for definisjon, utredning og behandling av alvorlig astma hos voksne
11. mars 2022

Resultater etter kampanjen «Boksen går!» - Laparoskopitrening for LIS

Kampanjen har vært i regi av FUGO, Forening for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk. Formålet med kampanjen var å implementere og inspirere til strukturert kontinuerlig laparoskopitrening for LIS ved enhver gynekologisk avdeling i Norge.
11. mars 2022

Verktøy for å predikere utkomme etter kirurgi for lumbal prolaps

Tore Solberg har ledet prosjektet "Developing a practical tool for utilizing and communicating information from a clinical registry to patients and surgeons, aimed at improving quality and shared decision making in spine surgery"

Side 1 av 3