Ferdige prosjekter

Dødsårsaksanalyse av 1000 dødsfall ved St. Olavs Hospital

27. mai 2021
Studie viser at det er færre unngåelige dødsfall enn tidligere antatt

Oppgaveglidning og pasientsikkerhet

27. mai 2021
Prosjektet har gjennomført en kvalitativ studie med data fra et retrospektivt tilgjengelighetsutvalg av fortløpende, allerede publiserte kommentarer om emnet i en lukket Facebook-gruppe for allmennleger i Norge.

Digital veileder i BUP

27. mai 2021
Ny digital veileder i barne- og ungdomspsykiatri skaper bevissthet rundt rollen til leger i spesialiteten.

Veileder for ortogeriatrisk hoftebruddbehandling

27. mai 2021
Prosjekt som fikk midler fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet utarbeidet veileder for tverrfaglig behandling av pasienter med hoftebrudd

Retningslinjer for søvnundersøkelser

27. mai 2021
Prosjekt fikk midler fra Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for å sørge for at pasienter med søvnlidelser i Norge blir undersøkt mest mulig likt

Mikrobiologiportal

27. mai 2021
Nå er det etablert en felles internettportal (Mikrobiologiportalen) med oversikt over tilgjengelige mikrobiologiske analyser i Norge

Populær veileder i fødselshjelp

27. mai 2021
I februar 2021 hadde veilederen over 117.000 unike sidevisninger

App akuttpsykiatri

21. april 2021
Standardiserte retningslinjer for akutt vurdering og behandling av psykiatriske pasienter i vaktsammenheng er nå på app