Gammel ordning

Leger som per 1. mars 2019 var under spesialisering i allmennmedisin kan gjennomføre spesialistutdanningen og søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning, dersom de søker om spesialistgodkjenning innen 31. desember 2026.

Øvrige LIS skal følge ny spesialistutdanning.