Veiledningsgrupper i allmennmedisin

I spesialistutdanningen i allmennmedisin er det obligatorisk å gjennomføre 2 år i veiledningsgruppe med totalt 120 timer. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt daglige arbeid.

Håndbok for veiledningsgrupper er et grunnleggende arbeidsdokument både for deltakere og veiledere, og det anbefales at du gjør deg kjent med denne.