Allmennmedisin

Veiledningsgrupper i allmennmedisin

Informasjon om veiledningsgrupper i allmennmedisin for deltagere og veiledere.

For deltagere

I spesialistutdanningen i allmennmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 2-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

For veiledere

Utdanning av veiledere i allmennmedisin