Veiledningsgrupper i allmennmedisin

Gruppeveiledere i allmennmedisin

Organiseringen av veiledningsgrupper og utdanning av nye veiledere utføres av Legeforeningens veilederkoordinatorer, som selv er fastleger og gruppeveiledere.
10. februar 2022

Metodeboken er laget for gruppeveiledere som leder veiledningsgrupper. Veiledning og gruppeledelse må trenes på for å bli god. Boka inneholder ulike metoder som anbefales å tas i bruk for å samle erfaringer, og prøve samme metode flere ganger.

For veiledere

Utdanning av veiledere i allmennmedisin