Deltakere i veiledningsgrupper for allmennmedisin

Veiledningsgruppene møtes enten tre timer annenhver uke eller seks timer hver fjerde uke, avhengig av geografi og arbeidssituasjon. Deltakerne må påregne en del arbeid mellom møtene, da mesteparten av læringen i gruppa forventes å skje ved egen og felles innsats.

I spesialistutdanningen i allmennmedisin er det obligatorisk å gjennomføre to år i veiledningsgruppe med totalt 120 timer. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt daglige arbeid.

Det forventes at deltakerne følger sin gruppe fra start til slutt. Hvis man på grunn av flytting eller av annen årsak avbryter deltakelsen, vil koordinatorene være behjelpelige med å finne en ny gruppe, men dette kan ta tid.

For å starte i veiledningsgruppe må du enten jobbe i åpen og uselektert allmennpraksis, eller har avtale om å starte i slik jobb.