Veiledningsgrupper - Registrere gruppemøter og presenslister

Leger registrert som veiledere for veiledningsgrupper hos legeforeningen vil ved innlogging på legeforeningen.no ha tilgang til å registrere gruppemøter og presenslister for gruppedeltakere