Veiledningsgrupper

Veilederkoordinator

Alle veilederkoordinatorene er fastleger og treffes på telefon torsdager.

Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Peter Prydz
Tlf. 977 73 616
E-post: jobb@peterprydz.no

Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland), Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland (Innlandet)

Lene K. Kroken 
Tlf. 905 42 404
E-post: lene.k.kroken@gmail.com

Akershus Sør/Nord og Østfold

Kristin Prestegaard
Tlf. 924 35 492
E-post: prestegaardk@gmail.com

Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland

Morten Munkvik
Tlf. 971 27 969
E-post: morten.munkvik@gmail.com

Asker og Bærum, Buskerud og Oslo

Anne Cathrine Bergh
Tlf. 911 32 327
E-post: acbergh@online.no