Veiledningsgrupper

Veilederkoordinator

Alle veilederkoordinatorene treffes på telefon torsdager.
23. mai 2018

Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag

Peter Prydz

Tlf praksis: 78 40 77 00
Mobil 977 73 616
E-post jobb@peterprydz.no

Skarven legesenter
Postboks 1224K
9616 Hammerfest

Agderfylkene, Telemark, Buskerud, Vestfold. Oppland, Hedmark

Kristin Prestegaard
Tlf.: 92 43 54 92
E-post: prestegaardk@gmail.com

Gulset legekontor
P.b. 1806
3703 Skien

Oslo, Akershus, Østfold

Bente Aschim

Tlf.: 417 01 146
E-post: bente.aschim@legeforeningen.no

Sverre Lundevall

Tlf.: 417 01 152
E-post: sverre.lundevall@legeforeningen.no

Den norske legeforening
Enhet for primærmedisin og psykiatri
P.b. 1152 sentrum
0107 Oslo

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland

Lene K. Kroken 
Tlf. 90542404
E-post:lene.k.kroken@gmail.com