Veiledningsgrupper i allmennmedisin

Veilederkoordinator

Alle veilederkoordinatorene er fastleger og treffes på telefon torsdager.

Kontaktpersoner fordelt på områder