Gammel ordning

Gammel ordning for spesialistutdanningen gjaldt frem til ny spesialistforskrift trådte i kraft 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Leger som var under spesialisering 1. mars 2019 har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen og søke om spesialistgodkjenning i arbeidsmedisin etter tidligere ordning. Legene må ha fullført spesialistutdanningen i arbeidsmedisin og ha søkt om spesialistgodkjenning innen 31. desember 2028.