Arbeidsmedisin

Veiledningsgrupper i arbeidsmedisin

Informasjon om veiledningsgrupper i arbeidsmedisin for deltagere og veiledere.

For deltagere

I spesialistutdanningen i arbeidsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 2-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

For veiledere

Utdanning av veiledere i arbeidsmedisin