Veiledningsgrupper

Gruppeveileder i arbeidsmedisin

Organiseringen av veiledningsgrupper og utdanning av nye veiledere utføres av Legeforeningens veilederkoordinatorer, som selv er spesialister i arbeidsmedisin og veiledere.
10. februar 2022

Praktisk informasjon

Utdanning av veiledere i arbeidsmedisin