Gruppeveileder i arbeidsmedisin

Organiseringen av veiledningsgrupper og utdanning av nye veiledere utføres av Legeforeningens veilederkoordinatorer, som selv er spesialister i arbeidsmedisin og veiledere.