Deltakere i veiledningsgrupper for arbeidsmedisin

I spesialistutdanningen i arbeidsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et 2-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot faglig rolle og problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

Veiledningsgruppene møtes til dagsmøter seks timer ca. hver fjerde uke, avhengig av geografi og arbeidssituasjon. Deltakerne må påregne en del arbeid mellom møtene, da mesteparten av læringen i gruppa forventes å skje ved egen og felles innsats.

Det forventes at deltakerne følger sin gruppe fra start til slutt. Hvis man på grunn av flytting eller av annen årsak avbryter deltakelsen, vil koordinatorene være behjelpelige med å finne en ny gruppe, men dette kan ta tid.