Spesialiteter
SPESIALITET

Infeksjonssykdommer

En spesialist i infeksjonssykdommer behandler pasienter med alvorlige infeksjoner, importsykdommer, infeksjoner hos pasienter med nedsatt infeksjonsforsvar og resistensutvikling overfor antibiotika m.m. På denne siden finner du informasjon om hva som skal til for å bli spesialist i infeksjonssykdommer, relevante kurs og jobber, samt faglig informasjon for spesialister i infeksjonssykdommer.
Medisinsk undersøkelse fra Istockphoto.com Foto: AlexRaths