Utdanningsfond III

Den norske legeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning.

Refusjon fra Utdanningsfond III

Man må være pålogget før digital søknad kan sendes inn. Trykk Logg Inn (det ligger en veiledning der) Hvis det er problemer med innlogging, kan Medlemsservice kontaktes: telefon 23 10 90 00 - tastevalg 5

OBS! Det frarådes å bruke Internet Explorer som nettleser ved innsending av søknad, da dette kan gi problemer med å få lastet opp vedlegg og å sende søknaden.Det anbefales å bytte til Google Chrome, Edge eller annet.

Søknad sendes innen søknadsfristen selv om bilag mangler.

Så lenge behandling av søknaden ikke er påbegynt (dvs. status = 'Sendt inn'), kan du selv gjøre endringer og laste opp flere bilag i søknaden.Etter at behandling er påbegynt, må manglende bilag ettersendes på epost til utdanningsfond@legeforeningen.no

Fullstendig informasjon om rettigheter fremgår av retningslinjene(pdf).

Refusjonsberettigede i Utdanningsfond III

  • Leger ansatt i sykehus
  • Leger ansatt i offentlige institutter og etater
  • Leger ansatt i offentlige og private laboratorier

Leger i administrative og kliniske stillinger knyttet til spesialisthelsetjenesten som ikke omfattes av reglene i Utdanningsfond II

For å være refusjonsberettiget må legen ha full norsk autorisasjon og ha drevet legevirksomhet i Norge i minst 6 måneder umiddelbart før kurset. Kravet om karenstid kan fravikes dersom søkeren har arbeidet i ideell norsk organisasjon utenlands. For å være berettiget til refusjon fra fond III må legen utøve medisinsk virksomhet tilsvarende 50 % stilling, minimum 19 timer per uke.

Søknadsfrist
"Frist for å søke refundert utgifter er tre måneder etter avsluttet kurs. Ved kurs som går over flere samlinger er søknadsfristen tre måneder etter siste delkurs. Frist for ettersending av bilag er tre måneder etter at bilag er etterspurt." Ved sykdom forlenges søknadsfristen tilsvarende sykmeldingens varighet (forutsatt 100 % sykmelding).

Søknad sendes innen søknadsfristen selv om bilag mangler. Manglende bilag ettersendes.

Fondsutvalget har en streng praksis med henblikk på retningslinjene.

Refusjonsberettigede kurs
Kurs/kongress skal være faglig godkjent av autorisert organ i Legeforeningen.
For kurs der legemiddelindustrien medvirker, se retningslinjene.

Refusjon av utgifter
Legitimerte utgifter til reise og overnatting kan søkes refundert.

Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr 1050 per natt innenlands og inntil kr 1100 for overnatting i utlandet. Utgifter til drosje refunderes kun i særskilte tilfeller der kollektiv transport ikke er tilgjengelig. Søknad om refusjon av drosjeutgifter skal begrunnes.

Leger som av familiære årsaker må bringe med seg spedbarn (under ett år) og barnepasser, får i tillegg refundert utgifter til overnatting med inntil kr 300 per natt. Tilsvarende gjelder for leger som på grunn av nedsatt funksjonsevne har behov for ledsager eller trenger et spesielt tilrettelagt rom.

Bestilling av reise og opphold
Ved gjennomføring av reiser som søkes refundert fra fond III skal rimeligste reisemåte benyttes. Benytt gjerne Legeforeningens reisebyrå: BCD Travel. Reiser og opphold kan bestilles på tlf 21 53 77 33. Avtalehotell: Scandic, Thon Hotels, First Hotels og Soria Moria. Flyavtale med Norwegian.

Krav til bilag
Som dokumentasjon for kurs vedlegges enten kopi av kursbevis, bekreftet deltakelse eller kopi av faktura for kursavgift.  I spesielle tilfeller, der det mangler kursbevis, sendes søknad innen fristen og kursbevis ettersendes.

Som dokumentasjon på reise- og hotellutgifter kreves spesifiserte originalbilag. Ved bruk av elektronisk billett og betaling med kredittkort, skal utskrift av reiseplan samt kvittering for betaling vedlegges søknaden.

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden varierer avhengig av søknadsmengden. Når søknaden er mottatt, får søker en e-post med informasjon om saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon
E-post: utdanningsfond@legeforeningen.no

Telefon:

23 10 90 00, tastevalg 3.