Deltakere i veiledningsgrupper for samfunnsmedisin

I spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 3-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe i til sammen 90 timer. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

Veiledningsgruppene gjennomfører 30 timers veiledning per år, og møtes som regel for heldagsmøter. Veiledningen er hovedsaklig basert på erfaringsutveksling. Det er derfor krav om at man jobber i samfunnsmedisinsk stilling.

Det forventes at deltakerne følger sin gruppe fra start til slutt. Hvis man på grunn av flytting eller av annen årsak avbryter deltakelsen, vil koordinator være behjelpelige med å finne en ny gruppe, men dette kan ta tid.