Samfunnsmedisin

Veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

Informasjon om veiledningsgrupper i samfunnsmedisin for deltagere og veiledere.

For deltakere

I spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 3-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe i til sammen 90 timer. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

For veiledere

Utdanning av veiledere i samfunnsmedisin