Samfunnsmedisin

Veiledningsgrupper

For deltagere

I spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 3-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe i til sammen 90 timer. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.

For veiledere

Utdanning av veiledere i samfunnsmedisin

Informasjon om utdanningsprogrammet for veiledere i samfunnsmedisin er under revidering.