Gruppeveileder i samfunnsmedisin

Organiseringen av veiledningsgrupper og utdanning av nye veiledere utføres av Legeforeningens veilederkoordinator, som selv er spesialist i samfunnsmedisin og veileder.