Veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

Gruppeveileder i samfunnsmedisin

Organiseringen av veiledningsgrupper og utdanning av nye veiledere utføres av Legeforeningens veilederkoordinator, som selv er spesialist i samfunnsmedisin og veileder.
11. februar 2022

Praktisk informasjon

Utdanning av veiledere i samfunnsmedisin