Julekurset 2019: Foredrag

Her er presentasjonene fra både LIS-kurset og hovedkurset 2019. Vi legger disse ut så snart de er oss i hende. Dere må være innlogget på legeforeningens side for å få tilgang til PDF-filene, som her ligger som dokumentlenker nederst.

Fra LIS-kurset onsdag 27.11.19:

1) Behandlingsprinsipper ved inflammatoriske artritter- effekt, status quo og fremtidsutsikter, Guro L.Goll, Diakonhjemmet

2) Lagt ut: Ikke-medikamentell behandling: rehabilitering- behov og behandlingsprinsipper. Sigrid Ødegård, NBRR

3) Lagt ut: Diagnostiske utfordninger og fallgruver ved PMR og kjempecellearteritt. Øyvind Palm, Rikshospitalet

4) Lagt ut: Svangerskap, fødsel og amming- planlegging og oppfølging. Carina Skorpen, Ålesund

5) Vaksinasjon av immunsupprimerte pasienter, David John Stevens, St Olavs hospital

Fra Hovedkurset torsdag 28.11.19:

1) SOR-senter for ortpedi og revmatologi, Kjetil Bergsmark

2) Lagt ut: GCA, L.Brekke

3) Takayasu, B Gudbrandsson

4) Lagt ut: IgG relatert sykdom, Ø Midtvedt

5) Lagt ut: MR columna og IS-ledd ved SpA, M.Østergaard

Fra Hovedkurset 29.11.19: 

1) Nedtrapping av DMARDs og resultat fra AR, E Haavardsholm/S. Lillegraven

2) Lagt ut: Primært beinmargsødem, A Haugen

3) Lagt ut: Borreliose og kasuistikker, R Eikeland og IJ Hansen

4) Inklusjonslegememyositt, H Andersson

5) GnRH-antagonister og RA, A Kåss

6) Den moderne revmakirurg, L Eilertsen