Norsk revmatologisk forening

2019

Æresmedlem og Klinikerprisen 2019

09. desember 2019
Under årets julemøte ble det utnevnt et nytt æresmedlem i NRF, Erik Rødevand, som har gjort en formidabel innsats for NRF og norsk revmatologi. Han går nå ut av styret etter mange års innsats, men fortsetter som redaktør i den nyopppussede medlemsbladet vårt Revmatologen.

SCR-eventyret høsten 2020

09. desember 2019
2.-5.september 2020 er det duket for et stort høydepunkt for norsk revmatologi, da vakre Ålesund er vertskap for den 38. SCR kongressen. Både den lokale komiteen, SCR sentralt og de faglige ansvarlige informerer om at de ligger godt i rute. Dette blir en fest!

Evaluering av Julekurset 2019

02. desember 2019
På vegne av kurskomiteen takker vi for god deltakelse på NRFs julekurs på Gardermoen 28.-29. november 2019.

Julekurset 2019: Foredrag

29. november 2019
Her er presentasjonene fra både LIS-kurset og hovedkurset 2019. Vi legger disse ut så snart de er oss i hende. Dere må være innlogget på legeforeningens side for å få tilgang til PDF-filene, som her ligger som dokumentlenker nederst.

Julekurset 2020

09. september 2019
Neste års julekurs planlegges etter samme meget vellykkede mal: første dag parallellt LIS-kurs og NRFs seminar, og dag 2-3 Hovedkurset med aktuelle tema. Det er planlagt avholdt 25.-27-november 2020 på Gardermoen, detaljer kommer etterhvert!

NRFs seminar 27.november 2019

01. september 2019
Da er programmet klart, og leder i NRF Helena Andersson, i samarbeid med leder i Fagrådet Tina Pedersen, ønsker velkommen til et viktig og spennende seminar dagen før Julekurset, onsdag 27.november kl 10-16.15 på Comfort Runway Hotel.

Velkommen til LIS kurset 27.11.19

11. juni 2019
LIS kurset er nå fulltegnet, og kursledelsen ser fram til en flott dag med godt program, som blant annet inneholder behandlingsprinsipper om inflammatorisk leddsykdom, PMR/AT og vaksinering av immunsupprimerte.

Utlysning av stipend fra Scandinavian Rheumatology Reserach Foundation

08. mai 2019
Det utlyses et forskningsstipend på 100 000 kr som skal deles ut i Ålesund sept 2020! Søknadsfrist er 15.november, se vedlegg for detaljer! Oppfordrer også til et besøk innom hjemmesiden til Scandinavian Congress of Rheumatology 2.-5.september 2020! Denne kongressen må alle mann alle i Norsk Revmatologi delta på! Link til hjemmesiden: https://scr2020.no/ Link til Facebook-siden: https://www.m.facebook.com/scr2020/

EUVAS Vasculitis course, 23.-25.september 2019

27. april 2019
Det er nå åpent for påmelding til det tredje vaskulitt-kurset arrangert av EUVAS, og det avholdes ved Downing College i Cambridge i slutten av september. Det er begrenset anntall plasser, og første mann til mølla gjelder.

Side 1 av 2