Norsk revmatologisk forening

2019

Julekurset 2020

Neste års julekurs planlegges etter samme meget vellykkede mal: første dag parallellt LIS-kurs og NRFs seminar, og dag 2-3 Hovedkurset med aktuelle tema. Det er planlagt avholdt 25.-27-november 2020 på Gardermoen, detaljer kommer etterhvert!
9. september 2019