Norsk revmatologisk forening

2019

NRFs seminar 27.november 2019

Da er programmet klart, og leder i NRF Helena Andersson, i samarbeid med leder i Fagrådet Tina Pedersen, ønsker velkommen til et viktig og spennende seminar dagen før Julekurset, onsdag 27.november kl 10-16.15 på Comfort Runway Hotel.
1. september 2019

Temaet er Nasjonal veileder i revmatologi: digital løsning og prosedyrer. Vi håper at dette prioriteres høyt, her er det viktig med bred diskusjon!