Norsk revmatologisk forening

2019

Utlysning av stipend fra Scandinavian Rheumatology Reserach Foundation

Det utlyses et forskningsstipend på 100 000 kr som skal deles ut i Ålesund sept 2020! Søknadsfrist er 15.november, se vedlegg for detaljer!
Oppfordrer også til et besøk innom hjemmesiden til Scandinavian Congress of Rheumatology 2.-5.september 2020! Denne kongressen må alle mann alle i Norsk Revmatologi delta på!
Link til hjemmesiden: https://scr2020.no/
Link til Facebook-siden: https://www.m.facebook.com/scr2020/
8. mai 2019