Norsk revmatologisk forening

2020

Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Her er oppdatert pasientinformasjon "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom".
Dokumentet er utarbeidet av professorene ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og OUS Rikshospitalet, og er godkjent av professorer i alle helseforetak.
Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takker alle som har bidratt i arbeidet som er gjort! Dokumentet er ment for å brukes, administrer til sykepleiere og del gjerne med andre kolleger og fagrupper!
Svein J Johnsen
25. mars 2020