Norsk revmatologisk forening

2020

EULAR-oppdatering COVID-19 vaksine

27. desember 2020
Hei kjære kolleger, håper juleferien har fart godt med dere alle. Vedlagt er oppdatert informasjon om COVID-19 vaksine og revmatisk sykdom fra EULAR, både det vi vet og det vi vet at vi ikke vet.

Nytt fra Fagrådet

22. desember 2020
Nytt fra Fagrådet Prosedyrene om SLE og osteoporose er nå på høring, med frist 260121. Prosedyren om ANCA assosiert vaskulitt er også på høring, med frist 280221. Alle tre er tilgjengelige på norskrevmatologi.no og i appen MyMedicalBooks. Vi ser fram til å ta imot innspill fra alle landets avdelinger og avtalespesialister! Den siste versjonen av Covid-19 veileder for helsepersonell (revmatologi) og informasjon for pasienter med revmatisk inflammatorisk revmatisk sykdom er også tilgjengelig på norskrevmatologi.no og i appen MyMedicalBooks.

Kurs: Ultralyddiagnostikk del 2, Sonopatologi

22. desember 2020
Informasjon fra Hilde Hammer: Ultralydkursene er nå anbefalte kurs, og derfor er det synd om noen må vente på kurs og få problemer med å få ferdig sin spesialitet. I tillegg er UL kursene nyttige for de fleste klinikerne i faget. Pga korona-pandemien ble det ikke arrangert noen UL-kurs i år. Siden det er vanskelig å si hvor lenge vi ikke kan møtes for slike kurs (som egentlig er hands-on), har jeg i samarbeid med NRF styret ved Helena, vurdert at vi bør arrangere et digitalt sonopatologi-kurs denne våren. Det teoretiske innholdet i kurset er da som de ordinære kursene, men siden det ikke blir hands-on, men behov for en del mer pauser under et digitalt kurs, blir det kun et 2-dagers kurs (i stedet for 3 dager som ved fysisk kurs). Link til kurspåmelding: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering/ultralyddiagnostikk-del-2-sonopatologi?fbclid=IwAR2Z9jWA_zdlQdQLC1qufi5UvrJ_aamILnVl_L1IHAzrW3UtoSYmX4CA_sE

Presentasjoner fra Julekurset 2020

27. november 2020
Her er presentasjonene mottatt fra julekurset 2020, dersom jeg får flere blir disse lagt til etterhvert.

Presentasjoner LIS-kurs 2020

26. november 2020
Her er presentasjonene fra både LIS-kurset. Flere vil bli lagt ut så snart de er oss i hende. Dere må være innlogget på legeforeningens side for å få tilgang til PDF-filene, som her ligger som dokumentlenker nederst.

Oppdatert pasientveileder COVID-19

23. november 2020
Kjære kolleger, vedlagt følger en 4. oppdatering av covid-19 pasientveilederen "Ny oppdatering av "Covid-19: Informasjon for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom". Jeg ber dere dele dette gjennom deres formidlingskanaler som tidligere.

Husk å sende abstrakts og nominer kandidater til klinikerprisen 2020!

26. oktober 2020
Det nærmer seg julekurset, husk å sende abstracts og nominere kandidater til klinikerprisen. Forslag bes sendes innen 1.november til sekretær i NRF anna.birgitte.aga@gmail.com.

Oppdatert RA-prosedyre

16. oktober 2020
Ny oppdatert RA-prosedyre er publisert idag på norskrevmatologi.no: https://norskrevmatologi.no/index.php?action=showtopic&topic=kh5aS3AF

Nytt fra Fagrådet

05. oktober 2020
I slutten av juni i år lanserte vi Nasjonal veileder i revmatologi elektronisk på norskrevmatologi.no og i appen MyMedical books. Begge plattformer er operative, og prosedyrene som før lå som PDF på hjemmesiden til norsk revmatologisk forening er nå publisert elektronisk.

Side 1 av 4