Coronavirus: råd og anbefalinger

Norsk revmatologisk forening oppfordrer til å benytte seg av Folkehelseinstituttets nettside med oppdaterte råd og anbefalinger for risikopasienter i forhold til coronavirus. Her finnes det linker til andre oppdaterte sider, og denne siden kan brukes av både pasienter og behandlere. Det foreligger for øyeblikket ikke informasjon som tilsier at det er anbefalt å seponere immunsuppresjon for pasienter som bruker slike medikamenter.
BildeCorona
Coronavirus