COVID-19 oppdatert veileder

Vedlagt er en oppdatert versjon av "Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatolog)". Dokumentet er utarbeidet av professorene ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og OUS Rikshospitalet, og er godkjent av professorer i alle helseforetak. Både styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og vi vil takker alle som har bidratt i arbeidet som er gjort! Dokumentet er ment for å brukes så del gjerne med andre kolleger og fagrupper. Det er også laget pasientinformasjon som vil bli distribuert separat.