Covid-19: Veileder for helsepersonell

Kjære alle revmatologer
Vedlagt "Covid-19: Veileder for helsepersonell (revmatologi)".
Dokumentet er utarbeidet av professorene ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.
Styret og fagrådet i Norsk revmatologisk forening støtter veilederen, og takker Diakonhjemmet sykehus for det intensive gode arbeidet som er gjort! Dokumentet er ment for å brukes - det er bare å dele med alle kolleger og fagrupper!
Corona