Norsk revmatologisk forening

2020

EULAR 2020 blir en virtuell konferanse

Kjære kolleger, det har kommet en kunngjøring fra EULAR om at årets konferanse vil bli en virtuell konferanse grunnet utbrudd av COVID-19. Det blir altså ikke et fysiske møte i Frankfurt som planlagt.

EULAR lover at de skal gjennomføre en spennende konferanse med et program av høy kvalitet og det jobbes nå intenst med å lage løsninger for dette. Mer informasjon vil nok komme etterhvert.

Vedlagt er offisiell uttalelse fra EULAR vedrørende saken.
Svein Joar Johnsen
28. mars 2020