Norsk revmatologisk forening

2020

EULAR COVID-19 database

EULAR lanserer COVID-19 database for pasienter med revmatisk sykdom og infeksjon med COVID-19, vedlagt er link til databasen og EULARs informasjonskriv om databasen:

https://www.redcap.rss.mhs.man.ac.uk/surveys/?s=NEXNJFWX38
Svein Joar Johnsen
28. mars 2020